Sprawdzenie i regulacja turbosprężarki

Sprawdzenie przepływu lub ciśnienia doładowania

Uruchomiliśmy dwie opcje usługi samego sprawdzenia i ewentualnej regulacji turbosprężarek na stanowisku przepływowym.

 1. Sprawdzenie przepływów strony "gorącej" i "zimnej" turbiny
  70 zł brutto

 2. Sprawdzenie ciśnienia doładowania turbosprężarki
  150 zł brutto

Ceny obowiązują przy dostarczeniu wymontowanej turbiny z silnika, której stan techniczny pozwala na montaż do urządzenia przepływowego.
Każdorazowo dołączamy wydruk parametrów z urządzenia TurboTest firmy Cimat.

Turbosprężarki, które przechodzą proces naprawy i regeneracji w naszej firmie są także sprawdzane i regulowane na stanowisku przepływowym bez dodatkowych opłat.

Sprawdzenie stanu turbosprężarki

Etap 1. Ocena zużycia

Turbosprężarki poddane procesowi sprawdzenia ich stanu zostają zdemontowane na części pierwsze w celu oceny zużycia części z użyciem mikroskopu.
Pozwala to na dokładną weryfikację, a wraz z doważeniem elektronicznym stanowi całość niezbędną dla oceny stanu turbiny.

Etap 2. Procedura sprawdzenia części i podzespołów

 1. Czyszczenie wszystkich elementów turbosprężarki

 2. Wymiana tych elementów na nowe, które ze względów technologicznych nie powinny być użyte ponownie: łożyska, pierścienie, odrzutniki, tuleje, osłony itp.

 3. Doważenie elementów wirujących turbiny na wysokoobrotowej doważarce Schenck.

 4. Ustawienie zmiennej geometrii turbosprężarki lub zaworu upustowego

 5. Komputerowy test nastawnika pneumatycznego lub elektrycznego


Kompleksowa procedura sprawdzenia zarówno przepływu lub ciśnienia doładowania jak i stanu turbosprężarki jest zbliżona do procesu regeneracji.
Zapraszamy do zapoznania się z działem
Regeneracja turbin

Karta zlecenia

Wysyłasz do nas turbosprężarkę?
Wypełnij kartę zlecenia oraz dołącz jej wydruk do paczki z turbiną!
Ułatwi to kontakt z Tobą. Szybciej też otrzymasz turbinę.

Karta zlecenia [PDF]